Impulsdagboek

* Klik op de slider om een score te bepalen.

1 2 3 4 5

Over wat ik deed

Over het pijn doen

maal
minuten

Maak een schatting van het aantal minuten. Als je jezelf meerdere keren pijn deed, tel dan het aantal minuten bij elkaar op.

Vul hier iets in over de situatie als je dat wilt. Bijvoorbeeld om het je later beter te herinneren, om het terug te kunnen lezen, of om er met je begeleider over te praten.

* Klik op de slider om een score te bepalen.

Je kan hier aantekeningen maken over vandaag als je dat wilt. Bijvoorbeeld om iets beter te onthouden, om het later terug te lezen, of om er met je begeleider over te praten.

Back to top