Veel gestelde vragen

De veel gestelde vragen zijn onderverdeeld in 2 rubrieken: technische vragen en algemene vragen over het gebruik van Online dagboek.

Technische FAQ

 • Inloggen (begeleidersgedeelte) lukt niet. Wat doe ik fout?

  Gebruikt u de juiste gebruikersnaam? In het begeleidersgedeelte is dit uw professionele e-mailadres dat gekoppeld is aan uw gebruikersaccount.

  Gebruikt u het juiste wachtwoord? Als u niet meer zeker bent, klik dan op 'wachtwoord vergeten' op het loginpaneel om een nieuw wachtwoord aan te maken. Dit voorlopige wachtwoord kan u daarna in uw controlepaneel aanpassen bij 'Extra > Persoonlijke gegevens''.

  Let erop dat u bij kopiëren en plakken van het wachtwoord geen extra spaties vooraan of achteraan mee kopieert.

  Als u 3 pogingen deed om in te loggen met een verkeerd wachtwoord dan wordt uw account geblokkeerd om beveiligingsredenen. Klik op 'wachtwoord vergeten' om een nieuw wachtwoord aan te maken.

  Lukt het nog niet? Neem contact op met onze technische support.

 • Inloggen door deelnemers lukt niet. Wat kan het probleem zijn?

  Gebruikersnamen en wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig. Wachtwoorden bestaan uit minimum 10 karakters en bevatten minstens 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken!

  Maak er een gebruiker op attent dat bij kopiëren en plakken van het wachtwoord geen extra spaties vooraan of achteraan mee gekopieerd worden.

  Als het wachtwoord vergeten is dan kan er een nieuw wachtwoord worden aangemaakt door op 'wachtwoord vergeten' te klikken op de inlogpagina. Dit is enkel mogelijk wanneer het e-mailadres van de deelnemer werd opgegeven. Indien dat niet het geval is dan zal de begeleider of hulpverlener een nieuw wachtwoord moeten aanmaken.

  Als de gebruikersnaam vergeten is dan kan de deelnemer dit navragen bij zijn begeleider of hulpverlener. De gebruikersnaam staat altijd vermeld in het profiel van de deelnemer in het begeleidersgedeelte.

  Na 3 foutieve inlogpogingen wordt een account automatisch geblokkeerd om beveiligingsredenen. Er kan een nieuw wachtwoord aangemaakt worden of de deelnemer moet contact opnemen met zijn begeleider of hulpverlener (zie hoger).

 • Moet de computer van een deelnemer aan bepaalde minimumvereisten voldoen?

  Best geen computer die nog op Windows XP draait. Dit is niet zozeer van belang om het Online dagboek te kunnen gebruiken, maar wel omdat Windows XP niet meer ondersteund wordt door Microsoft (met grote beveiligingsrisico's voor de computer tot gevolg).

  Bij voorkeur maakt een deelnemer gebruik van een internetbrowser die up-to-date is. Voor Internet Explorer is minimaal versie 8 nodig.

 • Het begeleidingsgedeelte vertoont allerlei fouten. Wat loopt er mis?

  Wanneer u Windows als besturingssysteem gebruikt, dan moet dat minstens Windows 7 zijn. Windows XP wordt niet meer ondersteund door Microsoft en stelt ernstige beveiligingsrisico's voor uw computer.

  Is de internetbrowser die u gebruikt up-to-date? Gebruikt u Internet Explorer, dan is minimum versie 11 vereist. Kijk onder het menu 'Extra' of 'Instellingen' van uw webbrowser om na te gaan welke versie u gebruikt. Installeer altijd de laatste versie.

  Gebruikt u een andere internetbrowser, zoals Chrome, Firefox of Safari, kijk dan na of u kan updaten naar de meest recente versie.

  Zijn de problemen hiermee niet verholpen of krijgt u een specifieke foutmelding, neem dan contact met onze technische support.

Algemene FAQ

 • Is het gebruik van Online dagboek veilig? Is er een privacyverklaring?

  Online dagboek bevat persoonlijke gezondheidsdata, daarom passen we vrij strenge beveiligingsnormen toe. Zoals o.a.:

  • Regels waaraan wachtwoorden moeten voldoen.
  • Een SSL beveiligingscertificaat waardoor alle gegevens versleuteld worden bij verzending en ontsleuteld bij ontvangst.
  • Organisaties en zelfstandige professionelen hebben enkel toegang tot de eigen gegevens.
  • Binnen een organisatie heeft enkel de persoonlijke begeleider of hulpverlener toegang tot de gegevens van deelnemers die ze opvolgen, tenzij ze (met toestemming van de deelnemer) deze gegevens delen met een collega.

  Onze privacyverklaring vind je hier

 • Wat is het verschil tussen een 'dagboektemplate' en een 'dagboek'?

  Een dagboektemplate is een sjabloon of voorgemaakt model dat naar wens kan worden aangepast. Pas bij koppeling aan een deelnemer wordt het een effectief dagboek. Een template kan dus telkens opnieuw gebruikt worden als uitgangspunt om dagboeken voor deelnemers aan te maken.

  Een dagboek dat u gekoppeld hebt aan een bepaalde deelnemer kan u op zijn beurt omzetten naar een dagboektemplate, die u vervolgens kan gebruiken om dagboeken voor andere deelnemers te maken.

 • Kan Online dagboek bij alle doelgroepen worden ingezet?

  In principe wel. Dat betekent echter niet dat het bij alle mogelijke deelnemers 'automatisch' zal werken. Een mogelijke deelnemer moet er voor open staan en minimale computervaardigheden hebben. Verder is een doelmatig gebruik afhankelijk van hoe een begeleider of hulpverlener het werken met een dagboek aanbrengt en opvolgt.

  In dit verband is er veel informatie te vinden in de methodiekhandleidingen voor diverse sectoren die werden samengesteld door medewerkers van Arteveldehogeschool en KULeuven tijdens een Tetra project rond Online dagboek. Deze handleidingen zijn als pdf beschikbaar in het begeleidersgedeelte (onder menu 'Help') of kunnen gedownload worden via onlinehulp-arteveldehogeschool.

 • Moet iedere begeleider of hulpverlener in ons team zelf dagboeken aanmaken?

  Nee, dat is niet noodzakelijk. Niet iedereen is even handig met de computer of de tijd ervoor ontbreekt. Het is voldoende dat minstens 1 teamlid dagboektemplates aanmaakt en die deelt binnen een team of organisatie.

  Bij het aanmaken van een dagboektemplate kan telkens gekozen worden of het enkel beschikbaar is voor eigen gebruik of dat het beschikbaar is voor iedereen in de organisatie.

 • Ik wil een dagboek maken waarvan het thema niet in de voorbeeldenlijst staat. Kan dat?

  Natuurlijk, flexibiliteit is één van de belangrijkste kenmerken van Online dagboek. U kan starten met een blanco dagboektemplate om helemaal vanaf nul te beginnen, of u kan een andere dagboektemplate als uitgangspunt nemen en de nodige aanpassingen doen. Dit is allemaal mogelijk via de dagboek-editor in het begeleidingsgedeelte.

  Gebruik de technische handleiding die te vinden is onder 'Help' in het menu bovenaan van het begeleidersgedeelte.

 • Als ik de inhoud van een dagboek in de loop van een opvolging wijzig, worden dan de vorige resultaten behouden?

  Ja, alles wat door een deelnemer geregistreerd werd blijft bewaard. Onafgezien van wijzigingen die aangebracht worden in structuur of inhoud van het dagboek.

 • Kan ik samen met een andere collega een deelnemer opvolgen via het dagboek?

  Met toestemming van de deelnemer kunnen diens resultaten gedeeld worden met een collega binnen de eigen organisatie of daarbuiten, op voorwaarde dat deze collega ook een account heeft van Online dagboek. Deze deelfunctie is beschikbaar in het begeleidingsgedeelte.

  De collega waarmee de resultaten gedeeld worden heeft echter enkel inzagerecht, en kan dus zelf niets aan het dagboek aanpassen.

 • Kan een andere begeleider of hulpverlener de opvolging van een dagboek van mij overnemen?

  In het geval dat u het opvolgen van een deelnemer stopt en de opvolging wordt overgenomen door een collega, dan kan het Online dagboek naar die collega worden overgezet. Deze transferfunctie is voorzien in het begeleidingsgedeelte.

 • Kan ik de deelnemer tussen de gesprekken door een bericht sturen (en andersom)?

  Ja, er is een berichtenbox voorzien waardoor u in het begeleidingsgedeelte van Online dagboek (beveiligde) berichten kan verzenden en ontvangen. Wanneer u niet alle dagen inlogt dan kan u instellen om waarschuwingen van nieuwe berichten te krijgen via e-mail. Hetzelfde geldt voor de deelnemer.

 • Is Online dagboek 'evidence-based'?

  Dat hangt ervan af. Stelt u een dagboektemplate samen gebaseerd op 'evidence-based' onderzoeksresultaten en volgt u daarbij bepaalde richtlijnen, dan wel.

  Hoewel het gebruik van een registratiedagboek doorgaans aansluit bij de manier van werken in cognitieve-gedragstherapie, wil dit niet zeggen dat andere therapeuten of andere disciplines er geen gebruik van kunnen maken.

  Dat een bepaalde werkmethode (nog) niet evidence-based is, belet niet dat het toch 'practice-based' kan zijn (of kan worden).

  "Not everything that can be counted counts and not everything that counts can be counted" (A. Einstein).