Trainingen

Om Online dagboek vlot te kunnen inzetten is het van belang dat begeleiders en hulpverleners met de technische aspecten ervan kunnen omgaan. Dit vraagt doorgaans een beperkte tijdsinvestering. Maar de praktijk heeft reeds uitgewezen dat er grote verschillen bestaan tussen begeleiders of hulpverleners op gebied van computervaardigheden.

Het Online dagboek is echter meer dan enkel en alleen een technische toepassing. Het is ook een manier van werken die verschillende doelen kan dienen. Het Online dagboek kan immers ingezet worden om zicht te krijgen op een klachtenpatroon, ter ondersteuning van een veranderingsproces, of om doelen te evalueren.

Gedurende een afgebakende periode worden online ‘afgesproken’ inhouden of vragen herhaaldelijk geregistreerd / beantwoord door een deelnemer. De concrete vragen, sliders, aanvulzinnen, e.d. waarover een deelnemer in het dagboek beschikt kunnen peilen naar feiten, stemmingen, gevoelens, gedachten, gedrag, situaties, bedenkingen, waarden, normen, enzovoort. De vragen of inhouden kunnen aangepast worden aan de situatie, de problematiek en de (hulp)vraag,... en dit op maat van de deelnemer. En bij voorkeur ook in samenspraak met de deelnemer.

Tijdens het Tetra project waarbij Online dagboek werd uitgestest in diverse settings bleek dat er vaak behoefte was aan enige training rond:

  • het technisch omgaan met de online toepassing
  • het selecteren en formuleren van parameters die bevraagd zullen worden
  • het aanbrengen van deze werkmethode bij deelnemers en hen motiveren
  • het concreet opvolgen van deelnemers
  • de voordelen en mogelijke valkuilen bij het inzetten van Online dagboek

Daarom zullen ook na het Tetra project trainingen en opvolgingstrajecten aangeboden worden door Arteveldehogeschool en ISW Limits (spin-off van KULeuven).

Indien u interesse heeft in een training of intervisie, stuur dan een mail naar i648969581n645739478f630129865o327529341@1642699003o987531001n1439782598l655784039i806377619n1512279017e840019551d1909566661a549363574g29548458b1031136026o120710937e1191351558k312597153.1108275814b2144137672e545882548. Wij sturen u door naar de beschikbare partner om de vormingen te voorzien.

Arteveldehogeschool

Het onlinehulpteam van Arteveldehogeschool biedt drie mogelijke formules aan:

  • Introductie in het werken met Online dagboek op maat van een organisatie
  • Introductie via een open aanbod
  • Intervisies rond het werken met Online dagboek

Meer info over dit trainingsaanbod (pdf)

ISW Limits

De online hulp experten bij ISW Limits komen graag in uw organisatie voor een training of een intervisie rond het werken met Online dagboek. Wij bieden een tweeledig vormingsaanbod voor uw organisatie aan:

  • Basistraining 'werken met een onlinedagboek'
  • Intervisie rond het 'werken met een onlinedagboek'

Meer info over dit trainingsaanbod (pdf)