Overzicht Online dagboek

Het flexibele Online dagboek is in eerste instantie bedoeld om toegepast te worden binnen ‘blended hulp’, waarbij de online applicatie kan ingezet worden ter ondersteuning van een face-to-face begeleiding. Enkel begeleiders of hulpverleners kunnen accounts aanmaken voor deelnemers. Online dagboek wordt dus niet 'stand alone' aangeboden.

‘Flexibel’ wil zeggen dat begeleiders of hulpverleners het dagboek op maat kunnen aanpassen voor de deelnemer/cliënt. Bij voorkeur in samenspraak met deze deelnemer/cliënt. Aanmaken of aanpassen van een dagboek wordt uitgevoerd via de dagboek-editor in het controlepaneel dat begeleiders of hulpverleners ter beschikking hebben.

Er zijn een 30-tal uitgewerkte dagboektemplates (sjablonen) voorzien rond diverse thema’s. Deze kunnen als uitgangspunt genomen worden en naar keuze worden aangepast door vragen onzichtbaar te maken, te verplaatsen, toe te voegen of te herformuleren. Het is ook mogelijk om met een blanco template te beginnen.

Aan het dagboek kunnen vervolgens grafieken, tabellen en overzichten gekoppeld worden om de resultaten op een geordende wijze weer te geven. Zowel voor de begeleider/hulpverlener, als voor de deelnemer. Deze resultaten kunnen ook door beiden gedownload worden als pdf-bestand.

Verder zijn er nog andere functionaliteiten voorzien zoals een beveiligde berichtenbox, instelbare 'reminders' en het gebruik van pictogrammen voor specifieke doelgroepen.

Online dagboek is in alle opzichten een flexibel instrument vanwege de vele aanpassingsmogelijkheden, maar ook omdat het op verschillende beelddragers kan gebruikt worden (computer, tablet, smartphone). In het voorjaar 2016 (eind februari) zal het ook als app beschikbaar zijn voor tablet en smartphone.

Het Online dagboek kan ingezet worden door welzijns- of gezondheidsorganisaties (CAW's, CGG's, Centra voor gezinszorg, BJZ,...), scholen en CLB's, revalidatiecentra, (psychiatrische) ziekenhuizen,... Maar ook door zelfstandige professionelen zoals psychologen, psychotherapeuten, pedagogen, maatschappelijk werkers, enzovoort.

Voor organisaties is er een coördinatorgedeelte voorzien waarmee de accounts van begeleiders of hulpverleners kunnen beheerd worden. Binnenkort zijn er ook statistieken beschikbaar over het gebruik van Online dagboek binnen de organisatie.