Verdere ontwikkeling

Omdat begeleiding en therapie in de welzijns- en gezondheidssector voortdurend in beweging is en evolueert, geldt dit ook voor de hulpmiddelen die hierbij ingezet worden. Online dagboek sluit aan bij 'blended hulpverlening' (combinatie van F2F contacten en online toepassingen) die volop opgang maakt. Het is echter een vrij jonge ontwikkeling waarbij nog veel kan geleerd en moet onderzocht worden.

Online dagboek is dus een 'work in progress' dat verder zal (mee)evolueren en verfijnd worden. Naarmate praktijk en onderzoek ons leren wat er kan verbeterd en/of uitgebreid worden willen we daarop inspelen. De technische toepassing is immers geen doel op zich, maar moet ten dienste staan van de gebruikers (zowel voor begeleiders en hulpverleners, als voor deelnemers).

De verdere ontwikkeling van Online dagboek houdt in:

  • Updates en upgrades van de technische toepassing die voor alle gebruikers van toepassing zijn. Deze zijn gratis gedurende de looptijd van de gebruiksovereenkomst.
  • Aanpassingen of uitbreidingen van de technische functionaliteit of van de 'look & feel' van de deelnemersinterface, die specifiek gevraagd worden door een organisatie of zelfstandige professional. Hiervoor wordt een offerte gemaakt na overleg.

Meer nieuws en info over updates >

Downloads