Flexibiliteit & aanpak

Online dagboek wil in alle opzichten zo flexibel mogelijk zijn waardoor zowel begeleiders / hulpverleners als deelnemers er maximaal voordeel uit kunnen halen.

Flexibel als toepassing

Als volledige online toepassing hoeft er niets gedownload en geïnstalleerd te worden, tenzij bij de app versie die verwacht wordt in de loop van november 2015.

Deelnemers hebben enkel een gebruikersnaam en wachtwoord nodig om een dagboek te kunnen gebruiken. Deze inloggegevens worden door de begeleider / hulpverlener aangemaakt en doorgegeven.

Online dagboek voor deelnemers past zich automatisch aan naargelang het beeldscherm. Wat wil zeggen dat het zowel op computer, laptop, tablet als smartphone te gebruiken is (op de meeste smartphones bij voorkeur in 'landscape view').

De app versie zal voor deelnemers als bijkomende voordelen hebben dat er slechts eenmalig hoeft ingelogd te worden en dat het dagboek ook offline functioneel zal zijn (met synchronisatie zodra er internetverbinding is).

Flexibel als methode

Online dagboek kan helemaal op maat van een deelnemer en zelfs in samenspraak met een deelnemer worden aangepast. Dit laatste is erg belangrijk omdat het gebruik van een dagboek enige inspanning vraagt van een deelnemer. Vaak is dat niet vanzelfsprekend. Hoe dichter een dagboek bij een deelnemer aansluit en hoe meer voordelen hij erin ziet, hoe beter.

Sommige deelnemers houden niet van uitgebreide registraties, anderen verkiezen open vragen boven schaalvragen, weer anderen kunnen baat hebben bij het verwoorden van hun beleving. Ook het taalgebruik kan voor een deelnemer van belang zijn.

Wegens de flexibiliteit van Online dagboek kan de inhoud ervan steeds aangepast worden in de loop van een opvolgingstraject. Zo kunnen tijdens een 'diagnostische fase' (een beeld krijgen over hoe bepaalde patronen verlopen) heel andere onderwerpen aan bod komen dan tijdens een actieve fase waarbij verandering nagestreefd wordt. Een zelfde dagboek kan dus mee evolueren naargelang wat van belang is binnen een bepaalde fase.

Online dagboek blijft echter een hulpmiddel in een begeleidingscontext. Het is geen wondermiddel dat automatisch oplossingen genereert. Daarom worden naast een technische handleiding ook methodologische handleidingen voorzien. Deze methodologische richtlijnen zijn het resultaat van 2 jaar experimenteren met het Online dagboek in diverse welzijnssectoren. Ze werden samengesteld door medewerkers van de onlinehulp werkgroep van Arteveldehogeschool en KULeuven. Net zoals het Online dagboek zelf zijn ze een 'work in progress'...
Lees meer over de ontwikkeling van Online dagboek
Zie ook de mogelijkheden tot training in het gebruik van Online dagboeK