Nieuws & Updates Online dagboek

Hoe staat het met de app versie?

De mobiele app van Online dagboek werd reeds lang aangekondigd, maar is er nog niet. Hoewel we zeer ver gevorderd waren in de ontwikkeling ervan bleek het onderliggende 'framework' dat we gebruikten niet aan onze vereisten te voldoen: de grote hoeveelheid datatransmissie kon er niet door gegarandeerd worden en de beveiliging was niet voldoende sluitend. Daarom hebben we besloten de eigen ontwikkeling stop te zetten en zijn we in onderhandeling met een ander bedrijf om de app alsnog te realiseren.

In afwachting kunnen alle organisaties en professionelen die de eerste licentiekosten betaalden voor Online dagboek, de applicatie verder gebruiken zonder dat we de jaarlijks hernieuwbare licentie aanrekenen. Dit aanbod blijft gelden zo lang de mobiele applicatie niet beschikbaar is.

Nieuws 14 december 2015

Een blogartikel over Online dagboek in de praktijk en de bevindingen tijdens het Tetra project. Overzicht en bedenkingen voor verdere implementatie.
Op online-hulpverlening.be/blog

Update 8 november 2015

Voor alle gebruikers

Om beveiligingsredenen worden wachtwoorden niet meer via mail verstuurd. Dit geldt zowel voor deelnemers, hulpverleners / begeleiders, als voor coördinatoren. In plaats daarvan wordt een mail verstuurd die een link bevat. Door te klikken op deze link gaat een webpagina open waarop een (nieuw) wachtwoord kan aangemaakt worden.

Voor deelnemers / cliënten

1/ Inloggen gebeurt nu via: https://deelnemer.onlinedagboek.be/
Alle mails in verband met inloggegevens zullen voortaan deze link bevatten. Wanneer deelnemers naar het vroegere adres surfen kunnen ze hun inlogpagina vinden door bovenaan op de button 'Login voor deelnemers' te klikken.

2/ Het probleem waarbij het dagboek verspringt bij openen en sluiten van lange rubrieken is opgelost.

3/ Rubrieken kunnen standaard opengeklapt staan, wanneer dit zo ingesteld werd in de dagboek-editor.

4/ Deelnemers kunnen hun dagboek verder blijven gebruiken, ook wanneer de begeleiding stopgezet wordt of zelfs wanneer een organisatie beslist om Online dagboek niet verder aan te bieden.

Voor begeleiders / hulpverleners

1/ Het menu bovenaan bevat nu een aparte ‘Home’ en ‘Afmelden’ knop.

2/ De voorbeeld dagboektemplates zijn nu alfabetisch geordend met een duidelijke titel. De indeling in verschillende sectoren bleek niet handig wegens grote overlapping.

3/ Er zijn meer dan 30 voorbeeldtemplates bij gekomen rond diverse thema’s en voor verscheidene doelgroepen. Een heel aantal hiervan zijn gebaseerd op praktijkervaringen vanuit de verschillende sectoren die deelnamen aan het Tetra project. Hieronder een opsomming van alle beschikbare dagboeken:

 • Agressiedagboek
 • Alcoholdagboek
 • Angstdagboek
 • Angst op school dagboek
 • Angstdagboek (bij exposure)
 • Autismedagboek voor een kind
 • Basisemotes dagboek kinderen
 • Bewegingsdagboek
 • Bezoekregeling dagboek
 • Dagverloop dagboek (met picto's)
 • De therapeutische werkrelatie
 • Draagkrachtdagboek mantelzorger (korte en uitgebreide versie)
 • Draagkrachtdagboeken voor onthaalouders / begeleiders
 • Eetdagboek
 • Energiebalansdagboek
 • Gevoelensdagboek
 • Gezond leven dagboek
 • Hypochondriedagboek
 • Impulsdagboek
 • Krasdagboek
 • Paniekdagboek
 • Pestdagboek
 • Piekerdagboek
 • Ruziedagboek
 • Schematherapiedagboek (bij persoonlijkheidsproblematiek)
 • Schooldagboek
 • Schooldagboek secundait onderwijs
 • Schoolmoe? dagboek
 • Slaapdagboek kind
 • Slaapdagboek (volwassenen)
 • Sollicitatiedagboek
 • Stemmingsdagboek
 • Studeerdagboek
 • Uitgavendagboek
 • Vriendschap dagboek
 • Werkhervatting dagboek

4/ Voor deelnemers die de in- en uitklapbare rubrieken verwarrend vonden, is nu de mogelijkheid ingebouwd in de dagboek-editor, om ze steeds uitgeklapt weer te geven in het dagboek.
Dit is enkel zichtbaar in het dagboek van de deelnemer, niet in de editor.

5/ Dagboektemplates kunnen nu veel eenvoudiger uitgewisseld worden tussen begeleiders / hulpverleners van verschillende organisaties. Dit is mogelijk via een export- en importfunctie. De zender slaat een templatebestand op en voegt het als bijlage toe aan een e-mail. De ontvanger kan dit bestand uploaden en de template gebruiken.

6/ Er is een apart gedeelte voor coördinatoren voorzien, waarmee ze de accounts voor hulpverleners / begeleiders kunnen beheren.

7/ De technische handleiding en de snel-starten-gids werden aangepast. Voor coördinatoren is een aparte handleiding voorzien.