TETRA project

In vele Vlaamse welzijnswerk- en gezondheidszorgsectoren en in het onderwijs worden 'dagboeken' als instrument gebruikt om gedragspatronen te registreren, een evolutie op te volgen of gedragsverandering te ondersteunen. Doorgaans ging het hierbij om papieren versies. Een online toepassing kan echter bijkomende voordelen bieden, zoals aanpasbaarheid, genereren van resultaten, enzovoort.

Online-hulpverlening.be had reeds ervaring in het ontwikkelen van online dagboeken in het kader van diverse projecten, zoals o.a. alcoholhulp.be en zorgwerkportaal.be. Conceptueel en technisch waren we bezig een meer flexibele versie te ontwikkelen die voor diverse thema's kon ingezet worden. Maar vooral ook binnen de zogenaamde 'blended hulpverlening' (een combinatie van face-to-face begeleiding en online toepassingen).

Na 'brainstorming' met o.a. Deb Vansteenwegen (toenmalig medewerker van ISW Limits) en Philippe Bocklandt van het onlinehulp team Artevelde HS werd besloten een Tetra project aan te vragen om de verdere uitwerking te realiseren via een uitrol in de brede welzijnssector.

Tijdens het Tetra project, gefinancierd door het IWT, werd gedurende 2 jaar het flexibele Online dagboek verder ontwikkeld en uitgetest bij diverse welzijns- en (geestelijke) gezondheidsorganisaties, scholen en kinderopvang. Medewerkers van Arteveldehogeschool en KULeuven coördineerden het onderzoek, de uitrol en het ontwikkelen van methodologische richtlijnen. Online-hulpverlening.be en ISW Limits werkten mee als onderaannemers in dit project.

Tijdens het project werd Online dagboek in een 50-tal Vlaamse organisaties uitgetest. Concreet betekende dit dat een 120-tal beroepskrachten ermee aan de slag gingen met verschillende deelnemers (kinderen, jongeren en volwassenen) in zeer verscheidene sectoren. Hun ervaringen resulteerden in de technische uitwerking van nieuwe elementen in Online dagboek en de ontwikkeling van een technische én meerdere methodische handleidingen.

Na beëindiging van het Tetra project in oktober 2015 wordt Online dagboek verder aangeboden door online-hulpverlening.be. Verschillende mogelijkheden tot training in het gebruik van Online dagboek voor begeleiders en hulpverleners worden voorzien door Arteveldehogeschool en ISW Limits.

Meer over Online dagboek in de praktijk en de bevindingen tijdens het Tetra project op de blog van online-hulpverlening.be

Downloads